درباره بهنود طب

از سال 82 به صورت حرفه ای و تمام وقت دوره های و آموزش های مختلف سپری کردم و همزمان بورسیه در قسمت داروسازی دانشگاه همدرد هند آموزش هار افرا گرفتم. متاسفانه مطالب و آموزش های طب سنتی به وفور به شتباه ترویج می شود و همین امر باعث آسیب به طب سنتی شده است.

در تیم بهنود تصمیم گرفتیم برای وارد شدن طب سنتی به زندگی مردم و ترویج دستور العمل های صحیح براساس کتب معتبر طب سنتی، مطالب ا خیلی آسان و کاربردی در اختیار شما عزیزان قرار دهیم.

بعد از انجام تحقیقات فراوان و همکاری با دانشگاه های و ثبت اختراعات، محور اصلی کارم را آموزش به درمانگران قرار دادم. این آموزش ها برای هر فردی ضروریست، زیرا با انجام همین دستورات ساده، هزینه درمانی خانواده کاهش پیدا می کنید و شاهد قدرت طب سنتی در درمان خواهیم بود.